Klachtenprocedure

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

Wat te doen bij een klacht?

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

 • Bespreek de klacht met de zorgboer en/of boerin op een rustig tijdstip
 • Maak met de zorgboer en/of boerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordiger(s) mee.
 • Ga een gesprek met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is er voor u en uw belang.
 • – Dit kan zijn: Gea ter Heide (Z verpleegkundige) te bereiken op nr 074 3575342 of mail: contact@hendrikahoeve.nl,
 • – Tevens kunt u een onafhankelijk vertrouwenspersoon (Mw. Annemiek Bijkerk) raadplegen van het AKJ Deventer. Zie: www.akj.nl voor meer info. Tel 088 5551000
 • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris (Mw. Anna Kempen) van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van een klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt. klachtenfunctionaris@cooperatieboerenzorg.nl

Als je er met de zorgboer, al of iet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap  3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

voor meer info zie; https://www.iar.nl/klachtencommissie/

 • Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:  Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief. Vermeld ook: de naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient.
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen:
 • Stuur je brief naar:

– Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.  -Klachtencommissie Landbouw en Zorg   -Postbus 245   -6700 Wageningen of mail naar: info@iar.nl   Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtenafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317 424181 (de behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3: maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

voor meer info zie; https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt judidisch bindende beslissingen. Bij de Geschillenscommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

 • Vermeld in de brief:  Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief.
 • Vermeld ook: de naam, het adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt.
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen:
 • Stuur je brief naar:

– Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.  -Geschillencommissie Landbouw en Zorg   -Postbus 245    -7600 AE Wageningen of mail naar: info@iar.nl   Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van €50,00. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer info over. na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie? Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.