Klachtenprocedure Buitenkans

Heb je een klacht, wat kan je dan doen

Wat te doen bij onvrede

 

We doen natuurlijk allemaal ons uiterste best, maar het kan voorkomen dat u te maken krijgt met onvrede, klachten of geschillen. Om ervoor te zorgen dat onvrede over de zorg die u krijt goed en snel aangepakt wordt, kunt u gebruik maken van vele mogelijkheden. U kunt zelf kiezen welke van de onderstaande mogelijkheden het beste bij u past.

 

  • Ga in gesprek met de persoon waarover u niet tevreden bent. Probeer er samen uit te komen.

Neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Zorgboerderij Buitenkans heeft via de Vereniging Zorgboeren Overijssel Anna Kempe bereidt gevonden om als vertrouwenspersoon op te treden. Anna luistert naar uw verhaal en kijkt wat nodig is om uw probleem op te lossen. Zij kan u als u dat wilt, helpen met het gesprek tussen u en de persoon waarover u niet tevreden bent. Of helpt u bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en is er speciaal voor u. U kunt Anna Kempe bereiken via kempeanna@gmail.com of 06 20 017 978 vanaf 1 – jan – 2024 op 06 14 012 612.

  • Wanneer de zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat de klacht besproken kan worden met een cliëntvertrouwenspersoon van Jeugdstem. Heleen Tijhoff is via Jeugdstem gekoppeld aan zorgboerderij Buitenkans. Zij helpt u dan verder. Zie http://www.jeugdstem.nl voor meer informatie of bel naar 088 555 1000.
  • Ook kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris.
  • – De aangewezen klachtenfunctionaris vanuit de Vereniging Zorgboeren Overijssel is; Anne-Mieke ten Brinke van ten Brinke zorg en advies. Vermeld dat u contact opneemt met een klacht die speelt bij een zorgboerderij die lid is van de Vereniging Zorgboeren Overijssel. U kunt Anne-Mieke bereiken via info@tenbrinkezorgadvies.nl of 06 52546984
  •  – De aangewezen klachtenfunctionaris vanuit de Coöperatie Boer en Zorg waar zorgboerderij Buitenkans ook bij is aangesloten, is Anna Kempe. Zij luistert naar uw verhaal en kan bij onvrede bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Zij kan u ook ondersteunen, informatie en advies geven bijvoorbeeld over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt Anna Kempe bereiken via klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl of 06 20 017 978 vanaf 1 jan – 2024  op 06 14 012 612.
  • Als uw zorgaanbieder het Kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg ‘Kwaliteit laat je zien’ heeft en dat heeft Zorgboerderij Buitenkans, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de Federatie. U kunt een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg. De klachtenfunctionaris Anna Kempe kan u hierbij adviseren. De klachtenregeling kunt u vinden op https://www.iar.nl/klachtencommissie/
  • Als u de klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend en u bent niet tevreden over de uitkomst, kunt u ook gebruik maken van de Geschillencommissie Zorg Algemeen https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zorg-algemeen/. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris.
  • Als u het niet eens bent met de vrijheidsbeperkingen die uw zorgaanbieder u oplegt, is er een speciale cliëntvertrouwenspersoon (Wet zorg en Dwang) die u daarbij kan helpen. Wie dit is, is afhankelijk van de regio waarin uw zorgaanbieder is gevestigd. Anna Kempe kan u hierover informeren.