Voor wie is buitenkans Haaksbergen?

Kinderen met een zorgvraag (dagopvang)

Buitenkans biedt dagopvang aan kinderen die extra aandacht en/of zorg nodig hebben, zoals:

  • kinderen uit het speciaal onderwijs (bijvoorbeeld LZ, MLK of ZMLK)
  • kinderen die een vorm van autisme hebben (zoals klassiek autisme, PDD-Nos, Asperger of ADD)
  • kinderen met een licht verstandelijke beperking

Voor kinderen én hun gezin

Met name de zaterdag is in tal van gezinnen een hectische dag. Vaak is er een vol programma af te werken. Terwijl juist voor kinderen uit de genoemde doelgroep structuur, rust en ontspanning zó belangrijk zijn. In die behoefte kan Buitenkans voorzien. We hechten er veel waarde aan dat uw kind zich bij ons prettig en vertrouwd voelt. Samenleven met een kind dat een beperking heeft – van welke aard dan ook –  kost vaak de nodige energie. Een kleine adempauze kan erg welkom zijn.

Dagdelen & vakanties

Voor dagopvang heeft Buitenkans de woensdagmiddag en de zaterdag beschikbaar. En bovendien (in overleg) de vakantieperiodes. Om kleinschaligheid te waarborgen is er plek voor maximaal acht kinderen per dag.

 

Financiering

Met alle veertien Twentse gemeenten heeft Buitenkans een contract via de coöperatie Boer en Zorg. De CB&Z regelt voor Buitenkans de inkoop. Daarnaast kan de financiering via PGB-WLZ  lopen of via onderaanneming met verschillende zorgorganisaties.

(Jong)volwassenen en ouderen met een zorgvraag (dagbesteding)

Buitenkans biedt zinvolle dagbesteding aan volwassenen (18+ tot en met senioren). Een brede doelgroep, waarbij je kunt denken aan onder meer:

  • mensen – ongeacht de leeftijd – die zich eenzaam voelen
  • licht dementerende ouderen
  • jongeren die vanwege hun zorgvraag in het onderwijs buiten de boot vallen
  • (jong)volwassenen die vanwege hun beperking geen reguliere baan vinden (zoals mensen met een verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis of een burn-out.)

Uit het sociale isolement

Voor mensen die in een situatie verkeren zoals hierboven beschreven ligt een sociaal isolement op de loer. Contacten met anderen, nuttig bezig zijn, leuke activiteiten ondernemen geven het leven beslist meer glans. Dit gebeurt in een gemoedelijke sfeer van openheid en zorgzaamheid. Mét ruimte voor humor. Dat vinden we belangrijk.

Dagdelen

Aan mensen die zich herkennen in bovenstaande doelgroep biedt Buitenkans dagbesteding op dinsdag (09:00 – 16:00), woensdagochtend (08:30-12:30 uur), donderdag en vrijdag (beide dagen van 09:00-16:00 uur). Kleinschaligheid staat ook hier voorop. Per dagdeel zijn hoogstens vijf deelnameplekken beschikbaar. Overigens valt dit prima te combineren met een dagbestedingplek elders.

Financiering

Met alle veertien Twentse gemeenten heeft Buitenkans een contract afgesloten. Financiering van dagbesteding is eveneens mogelijk via de WLZ of een PGB.