Missie en Visie

Missie en visie van Buitenkans

 • Op onze zorgboerderij beleven mensen een zinvolle dagbesteding, dichtbij het boerenleven en de natuur.
 • We vinden het belangrijk dat Buitenkans een plek is waar je kind, partner of familielid zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt.
 • Buitenkans is en blijft kleinschalig (maximaal 7 personen). Daardoor zijn professionele begeleiders en vrijwilligers in staat om de deelnemers de aandacht te geven die zij nodig hebben. Er is een vast vertrouwd gezicht waar je met al je vragen terecht kunt.
 • Bij Buitenkans mag iedereen zichzelf zijn. Respect voor elkaar, maar ook voor de dieren en de omgeving vinden wij waardevol.
 • Buitenkans richt zich op de mogelijkheden van je kind, partner of familielid en accepteert diens beperkingen. We willen mensen met een zorgvraag ondersteunen bij het leren invullen van hun vrije tijd, in hun omgang met anderen en in het bevorderen van hun zelfredzaamheid.
 • Buitenkans staat open voor zorg aan iedereen, mits dat binnen ons vermogen ligt. Tijdens de intake bekijken we in overleg of we de gevraagde zorg kunnen bieden.
 • Uitgaand van de competenties van de zorgboer en zorgboerin hanteert Buitenkans de volgende uitsluitingcriteria:
 1. verslavingszorg
 2. zorg aan ex-gedetineerden
 3. zorg voor cliënten met ernstige psychische stoornissen
 4. zorg voor cliënten met agressieproblematiek
 5. zorg voor cliënten die onveilig zijn voor de groep
 6. onvrijwillige zorg

Voor bovengenoemde doelgroepen hebben wij niet de vereiste expertise in huis.

 • Buitenkans biedt uitsluitend begeleiding. Behandeling van cliënten behoort niet tot ons vakgebied. Wat betreft BIG-vereiste taken en de zogeheten ‘voorbehoudende’ en ‘risicovolle’ handelingen verwijzen wij door naar de hiervoor bevoegde instanties.
 • Bij de kinderen ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Dat gebeurt vooral door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en door het stimuleren van spel.
 • Activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats op en rond de boerderij waarbij voor de dieren een belangrijke rol is weggelegd.
 • Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd tot het aanleren van allerlei vaardigheden. Opdat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen naar volwassenheid.
 • Bij de volwassenen ligt de nadruk op een zinvolle dagbesteding. De deelnemers doen klusjes of verrichten onderhoud. Ze gaan erop uit en maken een praatje met elkaar. Ook kunnen ze meehelpen met het verzorgen van de dieren op en rond de boerderij.
 • Uitgangspunt zijn de mogelijkheden van de deelnemers. De positieve ervaringen die ze op deze manier opdoen vergroten hun zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde.
 • Tot slot richt Buitenkans zich ook op jou, ouder, partner of kind van. De taak van een mantelzorger is niet altijd eenvoudig. Door zorg tijdelijk uit handen te geven ontstaat ruimte om even op adem te komen en aandacht te besteden aan jezelf en de andere gezinsleden.